Etter mye jobb har vi nå endelig et komplett datasett over alle avstemninger på Stortinget fra 2009 og frem til dags dato. Per i dag har vi 3823 avstemninger i vår database. Alle kan brytes ned på hvilke representanter som har vært til stede.

I mai 2012 lanserte Stortinget en datatjeneste  hvor alle avstemninger publiseres fortløpende i maskinlesbart format. Avstemningene fra 2011-12 har også vært tilgjengelig på samme format i en pilottjeneste. Før oktober 2011 har det vært et til dels omfattende detektivarbeid for å koble forslag, saker og avstemninger.

Spesielt har det vært en omfattende jobb å legge alle avstemninger fra 2009-10 inn i vår database. Før oktober 2010 brukte Stortinget et eldre voteringsanlegg hvor avstemninger og forslag ikke var elektronisk knyttet sammen. Vi har koblet stemme- og saksopplysninger fra forskjellige databaser sammen, og manuelt kontrollsjekket forslagstekstene opp mot Stortingets referater og til dels voteringsutskrifter.

Jari kontrollsjekker voteringsutskrifter i Stortingsbiblioteket Jari kontrollsjekker voteringsutskrifter i Stortingsbiblioteket.

I noen tilfeller har det også vist seg at Stortingets egne referater har vært feil, blant annet på grunn av feil med stemmen til en rullestolbruker.

Disse feilene er korrigert i vår database, gjennom en stor dugnadsjobb av totalt ca. 10 personer. I tiden som kommer vil disse avstemningene knyttes til nye og gamle saker på holderdeord.no.