Når valgdagen nærmer seg, hører vi det. Politisk debatt er skittkasting. Politikerne snakker ikke om sak, men person. Media fokuserer på det politiske spillet, ikke sakene.

Nordmenn har heldigvis stor tro på demokratiet som styreform, og valgdeltakelsen spesielt ved stortingsvalg er fremdeles relativt høy i internasjonal sammenheng. Men en av grunntankene bak Holder de ord er at mange ønsker å vite mer om hva som skjer i de konkrete sakene, og hva politikerne faktisk gjør og ikke gjør på Stortinget.

Fakta om hva som skjer på Stortinget er i teorien allerede offentlig informasjon, men siden det er pakket inn i kompliserte språk og strukturer, er det i praksis nesten umulig for velgerne å følge med. Vi har til og med snakket med politikere som har brukt dagesvis på å finne ut hva har som har blitt stemt i en gitt sak. Vårt utgangspunkt er derfor de politiske sakene slik vi kjenner de fra samfunnsdebatten, ikke nødvendigvis slik de omtales på Stortinget. Vi oversetter politikken til noe som er enklere å forstå.

Hvorfor er det viktig med mer kunnskap i debatten? Fordi en bedre offentlig debatt gjør at vi tar bedre beslutninger som samfunn. Dette var Frederik Stang, Norges første statsminister, opptatt av allerede på 1800-tallet:

Alle bestræbelser for at rykke Samfundet fremad, utbedre dets Former eller lykkeliggjøre dets Tilstand […] skulle i Regelen i Folkerepresæntationen underkastes den offentlige Menings Prøve.

Internett gir oss nye muligheter til å samle og vise frem offentlig informasjon. Vi tror at mer kunnskap og åpenhet om politikk vil bidra til å styrke den offentlige debatten og videreutvikle det norske demokratiet, og på den måten øke sjansene for kunnskapsbasert politikkutforming.

Situasjonen i dag er at norske partier har mistet 30 prosent av sine medlemmer siden 1980. Forskning viser at medlemsflukten er mest markant i Norge sammenlignet med 27 europeiske land, og kun 5 prosent av befolkningen har en partibok. Vi tror ikke dette betyr at folk ikke bryr seg om politiske spørsmål. Men folk er opptatt av saker, ikke parti. Det foregår samtaler om politikk hele tiden og overalt: ved kjøkkenbordet, på bensinstasjonen, i lunsjen, på puben. Vi er fortsatt politiske dyr, 2300 år etter at Aristoteles kalte oss nettopp det.

Derfor ønsker Holder de ord også å bidra til å gjøre livet som politisk interesserte mennesker enklere. Å gi velgerne et enkelt verktøy til å følge med, tror vi vil legge til rette for større engasjement. Det kan være at flere stiller spørsmål, kommenterer eller sender epost om hva en representant eller parti har gjort i en bestemt sak. Eller, at man snakker med venner og kolleger om hva som skjer, skriver leserinnlegg, engasjerer seg i foreninger, eller til og med melder seg inn i et parti.

Som en konsekvens håper vi også å kunne bidra til at det å være politiker blir mer interessant og attraktivt. Vi ønsker å bli et verktøy som stortingspolitikere kan bruke til å kommunisere med sine velgere om politiske saker. Selv om partipisken er sterk i Norge, er det heller ikke uinteressant hvem den enkelte stortingsrepresentant er. En plass i nasjonalforsamlingen er en viktig jobb, og representantene fortjener større oppmerksomhet om sitt arbeid og at flere kikker dem i kortene.