På Holder de ord samler vi avstemninger på Stortinget om saker vi kjenner fra samfunnsdebatten. Ofte er det mange avstemninger om en sak, og for å gjøre det lettere å få oversikt, presenterer Holder de ord et oversiktsbilde av hvordan partier og representanter har stemt.

Dette gir et godt bilde av stemmegivningen på Stortinget i mange saker. For eksempel bompengefinansiering av veier, hvor FrP har stemt mot bompenger hele 39 ganger. Eller i saker om monarkiets fremtid, proffboksing, grønne sertifikater, eller datalagringsdirektivet, hvor det er klare motsetninger mellom partiene.

Samtidig har vi fått tilbakemelding fra de politiske partiene og brukere om at dette oversiktsbildet i en del saker ikke tar tilstrekkelig høyde for måten stemmegivning foregår på Stortinget. I mange saker stemmer partier mot andres forslag, fordi man samtidig stemmer for egne forslag som man mener er bedre. Et eksempel på en slik sak er jernbaneinvesteringer. Alle partiene er enige om at investeringer i jernbane bør økes, men de legger frem og stemmer for ulike forslag om hvor mye og hvor raskt.

På denne bakgrunn har vi i dag besluttet å endre hvordan vi fremstiller oversiktsbildet av partienes stemmegivning i en del saker på Holder de ord. Dette gjelder saker hvor flere eller alle partiene er enige om målet, men hvor de er uenige om hva som er de riktige tiltakene, hvor mye penger som skal bevilges, eller hvor raskt man skal gå frem. I disse sakene vil oversikten om partiene har stemt for eller mot erstattes av en kort tekst som oppsummerer partienes posisjoner i saken. Teksten vil fortsatt være en deskriptiv oppsummering av partienes stemmegivning i hver enkelt sak.

Totalt påvirker denne endringen 55 av sakene på holderdeord.no. Vi har i dag som en start fjernet det eksisterende oversiktsbildet i disse sakene, og vil i løpet av dagene som kommer oppdatere sakene med nye oversiktsbilder. Som en konsekvens av endringene har vi også inntil videre tatt bort statistikken fra forsiden over antall saker partiene holder ord.

Vi mener disse endringene vil gi et mer nyansert bilde av stortingspolitikken, og gjøre at Holder de ord blir et nyttig verktøy for mange i valgkampen.