I går gikk startskuddet for valgkampen med partilederdebatt på NRK. Her kan du se hvordan partiene har stemt på Stortinget i tre av sakene som ble diskutert i Arendal.

Formuesskatt
Formuesskattens fremtid var fokus for den første delen av debatten. På Stortinget siste fire år har alle partier med unntak av KrF stemt for å øke bunnfradraget. I statsbudsjettet for 2013 var forskjellen mellom de rødgrønne og FrP, Høyre og Venstre på i overkant av 100.000 kr.

Senterpartiet lovet i 2009 at de ville fjerne formuesskatt på arbeidende kapital. Dette har de ikke nådd frem med i regjeringen. Høyre og KrF er de to partiene som mest systematisk har stemt for å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital.

Karakterer i grunnskolen
I statsministerduellen fikk Jens Stoltenberg og Erna Solberg spørsmål om de var for å innføre karakterer fra 5. klasse. Mens de rødgrønne har stemt mot forslag om dette, har Høyre stemt for å åpne for forsøk fra 7. klasse, men mot et forslag fra FrP om å innføre karakterer fra 5. klasse. Til Holder de ord har partiet utdypet dette med at de mener karakterer skal komme i tillegg til dagens vurderingspraksis.

Sjekk hva partiene har stemt om karakterer i grunnskolen

Bompenger
FrP har som eneste parti lovet å fjerne bomstasjoner på norske veier. Alle bompengeprosjekter i Norge må vedtas i Stortinget, og FrP har konsekvent stemt mot alle de 39 forslagene som har vært oppe til avstemning. De rødgrønne, sammen med Høyre, KrF og Venstre har på sin side stemt for omtrent alle bompengeprosjekter.

Sjekk hva partiene har stemt om bompenger