Dagsavisen skriver i dag om hvordan opposisjonen har stemt sammen på Stortinget i perioden 2009 til 2013, med data fra oss.

Saken tar utgangspunkt i Høyre-nestleder Jan Tore Sanners påstand i går på NRK P2 om at "de fire borgerlige partiene står sammen om mer politikk enn noen andre partier har gjort før et valg." På spørsmål fra avisen om grunnlaget for dette viser Sanner til egen erfaring på Stortinget: "Jeg har ikke behov for noe statistikk." 

Godt er det da at vi har et behov for statistikk! Vi håper også mange velgere ser verdien av mer fakta i den politiske debatten.


avis

Du kan lese vårt bakgrunnsmateriale til saken nedenfor - god fornøyelse.


Bakgrunnsmateriale i saken


Figur 1
Fra oktober 2009 til juni 2013 har Stortinget stemt over til sammen 9932 forslag. Frp og Høyre har stemt likt på 70 % av disse forslagene, mens H, KrF og V har stemt likt på 69 % av forslagene. 


Alle de fire partiene har imidlertid stemt samlet på kun 47 % av forslagene. KrF og V stemmer nesten like ofte likt med Ap, SV og Sp, som med H. KrF og V stemmer derimot mye oftere likt med de rødgrønne, enn de gjør med hele den borgerlige blokken (FrP, H, KrF, V).

Ap, SV og Sp har på sin side med noen ytterst få unntak stemt likt på alle forslag de siste fire år (figur 1). Av 9932 forslag har de rødgrønne stemt ulikt på kun 49 forslag (se tabell 1 for oversikt over hvilke saker det gjelder).


Stabilt gjennom perioden
Statistikken viser at hvor likt partiene stemmer varierer en del fra måned til måned, men at trenden har ligget på omtrent samme nivå gjennom perioden (figur 2).


Figur 2

Stortingsperiodens siste måned (juni 2013) var også den travleste, med totalt 1291 forslag oppe til avstemning. Denne måneden var enigheten mellom de borgerlige partiene lavere enn gjennomsnittet for perioden, med 65 % for Frp og H, og 41 % for FrP, H, KrF og V.

Månedene hvor de borgerlige partiene var mest enige, var januar 2010 (obs: kun 11 forslag), oktober 2012 og jan/feb 2013.


Mye enstemmighet 
Statistikken viser også at 30 % av forslagene blir enstemmig vedtatt. Dette viser at det er mye enighet mellom partiene på Stortinget, men reflekterer også enkelte tekniske forhold rundt avstemningene. 

Dersom vi tar ut forslag som har blitt enstemmig vedtatt, faller andelen hvor FrP, H, KrF og V har stemt likt til 25 %. Tilsvarende tall for konstellasjonen H, KrF og V er 55 %.


Konsistent på tvers av saksområder
Stortinget grupperer alle saker og forslag i til sammen 23 hovedkategorier. Frp, H, KrF og V stemmer oftest sammen i saker om statsforfatning, forsvar, utenriks og EU.

Temaene hvor de sjeldnest stemmer sammen er i saker om arbeidsliv, landbruk, familie, forskning og sjøfart (figur 3).


Figur 3
Alle bakgrunnsdata
Se alle bakgrunnsdataene her (Google Docs)


Om statistikken
Tallene viser hvor mange prosent av forslagene hvor ulike kombinasjoner av partier har stemt likt. Tidsperioden er hele siste stortingsperiode (oktober 2009-juni 2013). Til grunn for utregningen ligger til sammen 9932 forslag. Statistikken skiller ikke mellom ulike typer forslag, og teller alt fra statsbudsjettavstemninger til representantforslag. På grunn av tekniske forhold på Stortinget gir ikke statistikken et perfekt bilde på politisk enighet.


Kilde
Holder de ord, Stortingets datatjeneste (oktober 2011-juni 2013), Stortingsarkivet / Stortingsbiblioteket / NSD (oktober 2009-juni 2011).