Høye boligpriser og klasseskiller på boligmarkedet var utgangspunktet for boligdebatt på NRK mandag 26. august. Her kan du se hvordan partiene på Stortinget har stemt i to av sakene som ble diskutert.

Jan Tore Sanner (H) hevdet at Heikki Holmås (SV) og de rødgrønne har gjort det vanskeligere for unge å komme inn på eiendomsmarkedet, gjennom å innføre krav til minst 15 % egenkapital.

Dette kravet ble innført av Finanstilsynet i 2012. På Stortinget har FrP og KrF fremmet forslag om å henholdsvis gjøre kravet kun rådgivende, og å redusere det til 10 %. De rødgrønne partiene har stemt mot. Holmås forsvarte i debatten kravet for å unngå at folk investerer for mye i bolig og at det skapes en boligboble.

Laster innhold fra Holder de ord

For neste periode har FrP programfestet å fjerne kravet, Venstre vil redusere til 10 %, mens flere av de andre partiene har andre løsninger for å hjelpe førstegangskjøpere inn på boligmarkedet.

Boligsparing for ungdom
Sanner utfordret også Holmås på å styrke boligsparing for ungdom (BSU). Holmås hevdet de rødgrønne partiene hadde økt sparebeløpene i ordningen, men sist gang dette skjedde var høsten 2008 med virkning fra 2009, altså i forrige stortingsperiode (2005-09).

Laster innhold fra Holder de ord

I denne stortingsperioden har det vært 29 forslag om å styrke BSU-ordningen oppe til avstemning på Stortinget: å øke maksimalt sparebeløp, årlig sparebeløp, skatteprosent og aldersgrense. Alle har vært fremmet av opposisjonen, og de rødgrønne har stemt mot alle forslagene.

FrP, H, KrF og V har alle lovet å styrke ordningen i programmene sine for de neste fire år. Av de rødgrønne er det kun Sp som går inn for å øke ordningen. Det gjorde de også før forrige valg, noe de altså ikke har lyktes i å få de rødgrønne regjeringspartnerne med på.