Nordmenn har heldigvis stor tro på demokratiet som styreform, og valgdeltakelsen ved stortingsvalg er fremdeles høy sammenlignet med andre land. Grunntanken bak Holder de ord er da også at mange ønsker å vite mer om hva som skjer i konkrete politiske saker på Stortinget.

Endring (27. mars 2018): Oppdatert informasjon om hvordan du støtter oss finner du her.

Vi mener den informasjonen tilhører alle.

Som prinsipielle tilhengere av åpne offentlige data og fri kildekode legger vi våre data og analyser åpent ut. Vi vil svært gjerne at dataene og informasjonen blir gjenbrukt og videreutviklet av andre. Men vi trenger også litt økonomisk hjelp fra deg for å drifte holderdeord.no. Pengene går ikke til feite lønninger, det kan vi garantere, men til å drifte servere, holde siden oppdatert og utvikle vårt API.

Prisen? God politisk samvittighet!

Du kan bidra økonomisk ved å

1. Sende kodeord HOLDERDEORD til 2160. Da støtter du oss med 100 kroner. Beløpet blir belastet ditt mobilabonnement.

2. Benytte kontonummer 1503 29 35408 til å gi et valgfritt beløp. Skriv «Gave til HDO» i merknadsfeltet.

Takk, og godt valg!