Av totalt 9932 forslag som har vært oppe til avstemning på Stortinget de siste fire årene, har Ap, SV og Sp stemt ulikt i 49. Her er oversikten.

De rødgrønne regjeringspartiene har i de aller fleste sakene blitt enige om løsninger før forslagene kommer til avstemning i Stortinget. I disse 49 forslagene har imidlertid partiene vært enige om å stemme ulikt på Stortinget. Felles for forslagene er at de handler om viktige prinsippsaker for partiene, og ofte om grunnlovsendringer.

Datalagringsdirektivet
Uenigheten om datalagringsdirektivet innad i regjeringen er velkjent. Her har SV og Sp i flere avstemninger gått sammen med FrP, KrF og V mot innføring av direktivet, mens Ap og flertallet i Høyre har stemt for.

Kirke og stat
De rødgrønne partiene stemte også ulikt om grunnlovsendringen som til en viss grad separerte kirke og stat. SV fremmet og stemte for et eget forslag om å fullstendig fjerne statskirken. Sp har også senere gått inn for større grad av direktevalgte lekmedlemmer i bispedømmerådene.

LES MER: Se hvor ofte opposisjonen stemmer sammen

SV har stemt for mindre lønnsøkninger
Et tredje område hvor det har vært flere avstemninger med rødgrønn uenighet er stortingsrepresentanters godtgjørelser. Her har SV gjentatte ganger stemt for å begrense stortingsrepresentanters og statsråders godtgjørelser, og for at endring i pensjonsordningene skulle skje uten tilbakevirkende kraft. SV stemte også mot å definere alle representantenes reiser utenfor hjemmet som tjenestereiser. Ap og Sp stemte sammen med resten av partiene for flertallets forslag.

Flere andre grunnlovsforslag
Utover disse saksfeltene er det en del grunnlovsforslag som splitter de rødgrønne partiene. I tillegg har SV gått inn for å utrede registrering av lobbyister , som Ap og Sp stemte mot. Både SV og Sp stemte også mot innføringen av vikarbyrådirektivet , mens Ap stemte for.

Hele oversikten:


SV og Sp stemte mot, Ap stemte for.


SV og Sp stemte for å utsette implementering av datalagringsdirektivet, Ap mot.


Ap stemte for at avtalen mellom Ap/Høyre om datalagringsdirektivet legges til grunn for videre arbeid med saken, SV og Sp stemte mot.


SV og Sp stemte mot, Ap for.


SV og Sp stemte for, Ap mot.


Sp foreslo og stemte for at alle 7 leke medlemmer i bispedømmerådene skal velges direkte, i stedet for flertallet som gikk inn for 4. Ap og SV stemte mot.

SV stemte for fullstendig avskaffing av statskirken, Ap og Sp stemte mot.


SV stemte mot å øke stortingsrepresentantenes lønn (til 777630) og mot å øke kjøregodtgjørelsen, Ap og Sp for.

SV har årlig stemt mot flertallsforslagene om økt lønn for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. De har samtidig fremmet flere forslag om at økningen fremover skal skje på basis av økningen i kronebeløp for en gjennomsnittslønn i Norge, Ap og Sp har stemt mot.


SV stemte mot å endre reglene slik at alle reiser utenfor hjemmet for stortingsrepresentanter defineres som en tjenestereise, Ap og Sp for.


SV stemte mot deler av forslaget som gikk på startpunktet for den nye ordningen, Ap og Sp stemte for.


SV stemte for å innføre republikk, Ap og Sp stemte mot.


SV stemte for, Ap og Sp mot.


SV stemte for, Ap og Sp mot.


SV stemte for, Ap og Sp mot.


SV stemte for, Ap og Sp mot.SV og Sp stemte for å grunnlovsfeste krav om rådgivende folkeavstemning ved suverenitetsavståelse til internasjonale organisasjoner, Ap mot.


SV stemte for, Ap og Sp mot.


SV stemte for å utrede hvordan Stortinget kan sikre seg uavhengig kompetanse ved behandling av lovforslag, Ap og Sp mot.


SV stemte for å utarbeide forslag til registreringsordning, Ap og Sp mot.


SV stemte for, Ap og Sp mot.


SV og Sp stemte mot, Ap for.