Privatisering er et tema også i denne valgkampen. Tradisjonelt er høyresiden i norsk poltikk mer positive til privatisering, mens venstresiden ønsker en sterk offentlig sektor. Her presenterer vi et utvalg løfter fra Stortingspartiene vedrørende det å slippe til private og ideelle aktører i helse- og utdanningssektoren.

Privatisering i helsesektoren
Laster innhold fra Holder de ord

Privatisering i utdanningssektoren

Laster innhold fra Holder de ord