Målet på helgens hackathon var å gjøre Holder de ord klar til ny stortingsperiode, gjennom å oppdatere saksmodellen og forbedre sakssiden.

Etter mye tankearbeid og diskusjon landet vi på en forenkling av dagens saksmodell. I den nye modellen knyttes forslag til saken uten å si om forslaget er for/mot saken. Oppsummeringer og løftevurderinger gjøres manuelt som i dagens valenssaker, og hvert parti har én vurdering per stortingsperiode. Hvis stemmegivningen endres, vil kommentaren oppdateres.

Ved å koble forslag til sakene i stedet for avstemninger som i dag, blir a) modellen riktigere, og b) vi får muligheten til å holde en oppdatert nyhetsstrøm av forslag som har blitt stemt over på Stortinget - som feks kan legges på forsiden.

Bilde fra hackathon
Fra hackathon i kafeen på MESH.

Forenkling fra dagens modell
Samlet sett innebærer dette en vesentlig forenkling i forhold til dagens modell, både fra brukerens perspektiv og når det gjelder laging av saker. I helga eksperimenterte vi med å lage systemer for å la applikasjonen hjelpe til med å finne frem partienes posisjoner, for å supplere og forenkle de manuelle vurderingene. Dette arbeidet vil vi fortsette med.

I tilegg ble det startet et arbeid med å planlegge gangen i saksredigering. Når Stortinget åpner denne uken, vil det fortløpende komme forslag inn etter hvert som de stemmes over. Planen er å lage et adminsystem som gjør det enkelt å 1) endre titler og tekst på forslagene slik at de kan inngå i nyhetsstrømmen over hva som skjer på Stortinget, og 2) fortløpende koble de til eksisterende eller nye saker.

Ny saksside
Dagens saksside har ikke mulighet for å vise frem to tidsperioder. I tillegg er oppsummeringene av hvordan partier har stemt visuelt sett frikoblet fra avstemningene, som er selve grunnlaget for oppsummeringene.

I helga har vi derfor jobbet videre med en ny saksside basert på en tidslinje-logikk. En av inspirasjonskildene har vært NRK nyheter (beta). Avstemningene plasseres etter hverandre på en tidslinje. De siste oppsummeringene ligger øverst. Hvis man blar seg nedover og kommer over i forrige periode (2009-13) vil oppsummeringene endres til de fra forrige periode.

Diskusjoner og skisser ligger her: https://github.com/holderdeord/hdo-site/issues/613

Besøk fra Stortinget: 
I tillegg fikk vi på lørdag besøk av Magnus Eide, Stortingets nye åpne data-ansvarlige. Han kunne fortelle at de hadde store ambisjoner rundt videreutvikling av datatjenesten og API-et, og vi hadde en diskusjon rundt hvilke data vi har mest lyst på, hvor vi blant annet trakk frem referater, register over økonomiske interesser, og komitéinnstillinger.

Planen videre er som følger:

  1. Konvertere dagens posisjonssaker til valenssaker
  2. Endre kobling fra avstemning til forslag --> sak
  3. Fjerne funksjonalitet på saker som vi ikke lenger har bruk for
  4. Publisere ny saksside
  5. Stegvis forbedring av admin-systemet, inkl. eksperimentere med koblinger som hjelper til i sakslaging
  6. Gå videre til endringer på parti-, representant-, spørsmål- og forside