Norge har fått et nytt Storting og en ny regjering, og det er nå løfter gitt i valgkamp og partiprogram skal holdes. I stortingpartienes programmer har vi til sammen funnet 6799 løfter.

arbeidet med løftene bruker vi samme kategorier som benyttes av Stortinget i saksbehandlingen, og ved å telle antall løfter i hver kategori kan vi få et inntrykk av hvilke saksområder partiene er opptatt av. I snitt toppes listene av løfter om lokalforvaltning, utdanning, helsevesen og miljøvern (lokalforvaltning er en relativt bred kategori som spenner over kommune- og fylkespolitikk, bolig- og bygningssaker og innvandrerspørsmål).  Under finner du en komplett oversikt over hvor mange løfter hvert parti har i hovedkategoriene.

Det vil bli spennende for oss i Holder de ord å følge med på hva som skjer i Stortinget, selve politikkens hjerte, og komme med oppdateringer til alle dere der ute som lurer på hvordan partiene og representantene stemmer i saker du er opptatt av. I år vil vi gjerne også ønske Miljøpartiet De Grønne velkommen – alle partiets løfter er nå på plass hos oss, og ikke overraskende har de miljøvern på toppen av sin liste. I løpet av høsten vil vi også oppdatere vår database med løfter fra den nye regjeringerklæringen.

Med ønsker om en god stortingssesjon til samtlige partier og alle interesserte der ute!

Holder de ord