Holder de ord er i stor grad bygget på data fra Stortinget. Hver natt importerer vi informasjon om representanter, komiteer, partier, avstemninger og forslag fra Stortingets datatjeneste, data.stortinget.no, som ble lansert i mai 2012. Vi kan trygt si at det å ha tilgang på strukturerte, maskinlesbare data om hva som skjer på Stortinget er helt avgjørende for vårt arbeid for å følge opp de folkevalgte.

Stortinget er i så måte del av en internasjonal trend, hvor stadig flere land tilgjengeliggjør parlamentsdata for fritt gjenbruk under åpne lisenser. Våre søsterorgansisasjoner i utlandet, som tidligere måtte bruke mye tid og ressurser på å hente data ut fra nettsidene til landets parlament, kan nå fokusere på å lage gode tjenester basert på dataene, framfor helt enkelt å få tak på dem.

Selv om data.stortinget.no allerede tilbyr det som er viktigst for oss - resultat av avstemninger på representantnivå - har vi flere ting på ønskelisten for fremtiden. Her er punktene vi nylig har oversendt Stortinget:

Nye data

 • Referater på et strukturert format, hvor det er lett å finne ut hvem som sier hva. Stortinget har fantastiske referater som gjengir alt som skjer i stortingssalen, men de publiseres ikke i APIet. Referater ble lagt til i oktober/november 2014.
 • Komitéinnstillinger og merknader på et strukturert format. Disse dokumentene er svært interessante politisk sett, og vi ønsker oss mulighet til å hente de via APIet, koblet til sak, og gjerne på et format hvor det er markert opp hvilke partier som står bak hvilken del av merknaden.
 • Liste over saker som er bebudet / varslet fra regjeringen.
 • Registeret over stortingsrepresentanters økonomiske interesser publiseres i dag i PDF-format. Vi ønsker oss denne oversikten i et maskinlesbart format og koblet til representant-ID, gjerne gjennom datatjenesten.
 • Maskinlesbar informasjon om budsjettforslag, både fra regjering og opposisjon. Her ligger det et enormt potensiale for å lage gode fremstillinger av partiens prioriteringer, forutsatt at budsjettene foreligger på et sammenlignbart format. Stortinget ser ut til å ha et verktøy som kanskje kan brukes til å realisere dette (Storbud).
 • Kalender over planlagte møter på Stortinget. Lagt til i februar 2015.
 • Oversikt over oppmøte i komitéene. Siden oppmøte i stortingssalen er en dårlig indikator på representantenes aktivitetsnivå, ønsker vi oss flere datakilder på dette. Ref. medieoppslag er dette statistikk som føres allerede i dag.

Forbedringer

 • Representantenes epostadresser ligger i dag ikke inne i APIet, men ser ut til å vedlikeholdes manuelt på www.stortinget.no. Denne listen har i blant mindre feil. Vi ønsker oss eposter inn representantobjektene i datatjenesten. Dette ble lagt til 20. november 2013.
 • Lista over dagens møtende på www.stortinget.no er mer oppdatert enn i APIet. Kortvarige permisjoner oppdateres på nett, men ikke i datatjenesten. Vi har fått klager fra noen partier på at vår spørsmålstjeneste lar en stille spørsmål til representanter som er i permisjon, og det er en direkte konsekvens av denne feilen.
 • Bedre informasjon om hvem som stiller forslag. I dag ligger dette inne som fritekst, og har forskjellig formatering (avsluttende kolon, blanding av bokmål/nynorsk osv). Vi ønsker oss kobling til riktig representanter eller komité. Dette er ønskelig selv om ikke absolutt alle forslag vil kunne ha slike koblinger.
 • Lenker i APIet til relevante dokumenter/API-ressurser for en gitt sak. I dag finner man på nettsiden lenker til grunnlagsdokumenter, komiteinnstillinger og referater under «Følg saken» på en saksside. De samme lenkene er ikke tilgjengelig i APIet. I den grad det finnes data-representasjoner av de samme dokumentene (jfr. punkt 3 og 4), bør det lenkes til disse, hvis ikke bør det lenkes til tekst/HTML-versjonen. Lagt til i februar 2015.