Daglig leder Daniel Rees har i dag levert sin oppsigelse til styret. Rees trekker seg fra sine lederverv i organisasjonen for å bli finanspolitisk rådgiver for Miljøpartiet de Grønne på Stortinget.

– Daniel Rees har gjort en kjempeinnsats for organisasjonen, og vi vil savne ham. Samtidig har vi full forståelse for at han ønsker å gi stafettpinnen videre til andre, og ønsker ham lykke til i sin nye jobb, sier Tiina Ruohonen, konstituert styreleder i Holder de ord.

Rees er en av grunnleggerne av Holder de ord, og har vært styreleder og daglig leder for vaktbikkja siden oppstarten på slutten av 2010. For å verne om organisasjonens partipolitiske uavhengighet, trekker Rees seg med umiddelbar virkning. Rees vil fortsette som ordinært styremedlem inntil neste årsmøte i 2014 men vil ikke lenger være involvert i den daglige driften av Holder de ord.

– Jeg er utrolig stolt av hva vi har fått til i Holder de ord, og vil savne alle de engasjerte folkene i organisasjonen. Men når det dukket opp en mulighet til å bidra til å utforme den økonomiske politikken til Miljøpartiet De Grønne på Stortinget, var det for spennende til at jeg kunne si nei, sier Rees.

Nestleder Tiina Ruohonen tar over som styreleder frem til neste årsmøte, mens Jari Bakken er valgt som ny nestleder. Styret utlyser stillingen som konstituert daglig leder, i første omgang internt i organisasjonen, med søknadsfrist mandag 2. desember klokken 09.00.

Ved spørsmål kontakt:
Styreleder Tiina Ruohonen, telefon +47 90 98 31 61.