Med dokumentaren «Pels» (sendt på NRK 9. desember 2014) og pelsdyrutvalgets innstilling som legges frem 15. desember blusser pelsdyrdebatten opp på ny. Vi har sett på partienes løfter i denne og forrige periode.

Ved hjelp av Holder de ords løftedatabase har vi gått gjennom partienes løfter om pelsdyrnæringen. En sammenligning på tvers av periodene viser at det er bevegelse i partienes standpunkter.

Holdning til avvikling av pelsdyr i partiprogrammet,

I partiprogrammene for 2009-2013 er det kun SV og Venstre som ønsker å avvikle pelsdyrnæringen. SVs løfte er uten forbehold, mens Venstres standpunkt avhenger av om dyrevelferden er blitt bedre. Videre har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, og KrF ingen løfter om pelsdyrnærningen spesielt. FrP ønsker en gjennomgang av regelverket knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen, mens Høyre har et løfte om å sikre pelsdyrnæringens rammevilkår.

Laster innhold fra Holder de ord

I programmene for 2013-2017 endrer flere av partiene standpunkt. Blant de to store partiene ser vi at Arbeiderpartiet går fra å ikke ha noe løfte i forrige periode til nå å ønske en styrt avvikling av hele pelsdyrnæringen. Høyre på sin side velger å fjerne sitt løfte om å sikre pelsdyrnæringens rammevilkår, og står dermed uten noen løfter til pelsdyrnæringen. Her får Høyre selskap av Senterpartiet som heller ikke i denne perioden har noen løfter som omhandler pelsdyrnæringen spesielt. Når det gjelder Senterpartiet er det likevel ingen tvil om partiets standpunkt. Som flere presseoppslag viser (se f.eks her, her eller her) er det liten tvil om at Senterpartiet ikke ønsker å avvikle pelsdyrnæringen

SV og Venstre har begge skjerpet løftene sine fra forrige periode og er nå helt tydelige på at de ønsker en avvikling. De får følge av nykommeren Miljøpartiet De Grønne som umiddelbart vil forby oppdrett av pelsdyr. Frp fremholder sitt løfte fra forrige periode om gjennomgang av regelverk for dyrevelferd, men ønsker i tillegg å gradvis avvikle alle subsidier til pelsdyrnæringen. Dette løftet ligger tett opp mot å i praksis ønske en styrt avvikling av næringen.

Laster innhold fra Holder de ord

Oppsummert:

  • I perioden 2009-2013 og 2013-2017 har antall partier som ønsker avvikling økt fra 2 til 4 (5 hvis vi tolker Frps avsubsidieringsløfte som et ønske om avvikling)
  • Bortsett fra Høyres løfte fra 2009-2013 om å «sikre pelsdyrnæringens rammevilkår» har ingen partier noen direkte løfter om å beholde pelsdyrnæringen.

Avstemninger

I stortingsperioden 2009-2013 ble det stemt over fem forslag som handlet om en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Alle forslagene ble fremmet av Venstre, og fikk kun støtte av Venstres representanter. Selv om SVs representanter gikk til valg på å avvikle næringen valgte de å stemme mot Venstres forslag. Dette må vi anta at hang sammen med SVs regjeringsdeltagelse.

Utbrytere

Blant partiene som har stemt ned forslagene, er det enkelte representanter som har stemt mot flertallet i sine partier, angivelig av samvittighetsgrunner. Ine M. Eriksen Søreide (H) og Thomas Breen (Ap) stemte begge for å legge fram en plan for avvikling av pelsdyrhold i Norge da det ble fremmet av Borghild Tenden (V) i desember 2011. Les mer om avstemningshistorikken på holderdeord.no.

Et blikk inn i spåkulen

I denne stortingsperioden har MDG fremmet et forslag om å avvikle pelsdyrnæringen. Forslaget er til behandling i Næringskomiteen og vil bli stemt over på nyåret. Skal vi tro partienes løfter vil forslaget få støtte av SV, Arbeiderpartiet og Venstre, mens det fortsatt er åpent hva KrF, Høyre og Frp vil lande på. Samtidig holder vi en knapp på at Senterpartiet vil stemme mot avvikling.