Selv om det er en formell tone i stortingssalen er det fremdeles rom for kjappe kommentarer og humoristiske skråblikk. Vi har gravd i referatene og Stortingets videoarkiv for å finne ut hva som får våre folkevalgte til å le.

Når det blir sagt noe morsomt på Stortinget, skrives det ofte inn i referatene som «munterhet i salen» eller «latter i salen». Tidvis kan man mene at «humring i salen» vil være en mer nøyaktig beskrivelse. Humoren er preget av Stortingets tradisjonelt formelle tone. Dette er ikke et forum for «sa brura»-vitser, men heller tørvittige kommentarer av både frivillig og ufrivillig art.

Jeg mener å huske at jeg også hadde godt humør da jeg var statsminister. Jeg kan i hvert fall erindre at jeg lo flere ganger, og jeg var i alle fall tidvis engasjert. Jens Stoltenberg i Stortinget, 22. oktober 2013

Vi har tidligere søkt gjennom referatene for å finne ut hvilke aviser politikerne leser. Ved hjelp av samme metode kan vi finne ut hvem som er morsomst. Her er alle politikere som har fått salen til å le mer enn én gang de siste seks årene:

Antall latterutbrudd per person, oktober 2008 - februar 2015

Jens Stoltenberg, landets statsminister gjennom fire av de seks årene vi har referater for, topper listen. Han har fått salen til å le i 18 av sine totalt 907 innlegg i salen (1,98 %).

Om vi i stedet grupperer på parti er vinneren KrF, regnet som prosent av partiets innlegg. Sannsynligvis er det takket være representantene Syversen og Hareide, som begge er blant de topp fem morsomste talerne.

Andel innlegg med latterutbrudd, oktober 2008 - februar 2015

Et forsøk på å finne ut om lattermildheten har endret seg over tid lar oss ikke trekke all verden av konklusjoner. Men det er verdt å merke seg at sesjonen før en valgkamp har konsekvent mindre latter enn sesjonen etter.

Andel innlegg med latterutbrudd per stortingssesjon, 2008 - 2014

Har du ideer til ting vi burde undersøke i referatene? Ta gjerne kontakt i kommentarfeltet under, på epost, Twitter eller Facebook. Bakgrunnstall for denne artikkelen finner du her.