Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne hevdet på Dagsnytt 18 nylig at han sannsynligvis var blant de som møtte til flest avstemninger på Stortinget. Stemmer det?

Statistikk om oppmøte forteller dessverre lite om representantenes aktivitetsnivå. De har andre arbeidsoppgaver enn å stemme i stortingssalen, og bestemmer ikke alltid selv hvilke avstemninger de skal delta i.

For å være beslutningsdyktig også når enkelte representanter har kortvarig fravær, har Stortinget en ordning med utbytting, som sikrer at størrelsesforholdet mellom partiene opprettholdes uten at alle er til stede. Hvert parti har en «innpisker» som har ansvar for at balansen mellom partiene ivaretas selv om noen representanter er borte.

Det er likevel viktig å delta, særlig når man sitter som eneste representant for eget parti. Utbyttingsordningen er heller ikke en unnskyldning for Rasmus Hansson.

Ser vi på tallene for inneværende stortingsperiode, stemmer det at Hansson (65 %) ligger rett over snittet (61 %) i deltakelse ved avstemninger.

Han er likevel langt fra best i klassen. Hansson havner på 81. plass av dagens 169 møtende representanter. På toppen ruver nemlig Sigurd Hille (H) og Roy Steffensen (FrP) med nesten 90 % deltakelse, om vi ser bort fra vararepresentanter.

Topp 20 møtende representanter

Den som har møtt færrest ganger er Arbeiderpartiets noe ferske parlamentariker Jonas Gahr Støre med kun 8 %. Bunnsjiktet deler han med andre kjente politikere som Høyres Trond Helleland (12 %), FrPs Per Sandberg (17 %), Høyres Nicolai Astrup (21 %), SVs Bård Vegard Solhjell (22 %) og Kirsti Bergstø (23 %) og Venstres Trine Skei Grande (23 %). Helleland og Grande er begge parlamentariske ledere for sine partier.

Bunn 20 møtende representanter

Den komplette oversikten finner du her.

Etter Dagsavisens oppslag om at MDG skulker nær halvparten av avstemningene i fjor sommer kan det virke som om partiet har jobbet bevisst for å bedre fraværstallene. Mens Hansson i 2013-2014 lot være å møte i 47 % av avstemningene, er fraværet så langt i 2014-2015 nede i 26 %. Tiden vil vise om dette holder seg gjennom innspurten mot sommeren, som ofte innebærer mange lange dager i stortingssalen. Men så langt kan det se ut som Hansson har halvert fraværet etter kritikken i fjor.

Rasmus Hanssons fravær, i prosent

Statistikken i denne artikkelen er basert på data fra Stortingets datatjeneste. Grunnlaget inkluderer også enstemmige voteringer, i motsetning til tallene bak Dagsavisens artikkel i fjor.