I dag lanserer vi en tjeneste som gjør at du enkelt kan grave i hva som sies i stortingssalen. Dette er et helt nytt verktøy som gjør politisk tekstanalyse til noe alle kan drive med.

Da vi i oktober 2013 skrev vår ønskeliste til Stortinget, sto maskinlesbare utgaver av Stortingets referater øverst på lista. Ønsket ble innfridd med en oppdatering av datatjenesten et år senere.

Om «Sagt i salen»
  • Tilgjengelig på tale.holderdeord.no
  • Inneholder alle referater fra oktober 1998 til dags dato
  • Oppdateres kontinuerlig med nye referater fra Stortingets datatjeneste
  • Inneholder i skrivende stund 229284 innlegg fra 862 talere.
  • Støtter wildcard-søk som skole*
  • Viser resultatene både som prosentandel og absolutte tall.
  • Kan sammenligne flere søkeord ved bruk av komma.
  • Støtter CSV-eksport av hele resultatsettet for import i Excel el.l.

Stortinget har lenge laget fantastiske referater, men det er en vesensforskjell at de nå blir publisert ikke bare som tekst, men som strukturerte data. Det åpner for å bygge tjenester som på få sekunder gjør analyser av den politiske debatten som det tidligere ville tatt år å utarbeide.

Vi kastet oss over datasettet for å finne ut hva som kunne være interessant å analysere, først ved å se på hvilke aviser politikerne leser. Vi omtalte da referatene som en «gullgruve av data om norsk politikk».

Senere har vi fulgt opp med hvem som får Stortinget til å le og hvilke representanter som oftest blir klubbet for uparlamentarisk språk.

Uansett hvilke analyser vi gjorde, kom vi tilbake til de samme spørsmålene: Hvilket parti har snakket mest om et tema eller brukt et spesifikt ord? Hvilken representant? Hvordan har bruken endret seg over tid? Hva sies i innleggene, og hvilken kontekst står de i?

Sagt i salen er et verktøy for å raskt få svar på disse spørsmålene.

Inspirert av Google NGram Viewer og NYT Chronicle, kan man undersøke i hvor stor andel av innlegg et gitt ord har blitt brukt:

Eller hvilket parti som har nevnt et ord i størst andel av sine innlegg:

Eller hvilke representanter:

Vi håper mange får glede av dette verktøyet. Prøv tjenesten på tale.holderdeord.no.