Interessert i politikk? Er du student som ønsker å tjene noen ekstra slanter ved siden av studiene?

Holder de ord er en partipolitisk uavhengig organisasjon med mål om å gjøre det enklere å følge med på norsk stortingspolitikk. Blant tjenestene vi tilbyr er en fullstendig løftedatabase som per i dag består av alle løftene fra de åtte stortingspartienes partiprogram for periodene 2009-2013 og 2013-2017.

I forbindelse med valgåret 2017 skal databasen oppdateres med løftene til alle partiene som er representert på Stortinget. Vårens siste landsmøte avsluttes 21. mai 2017. Da vil alle åtte parti på Stortinget ha vedtatt nye program for perioden 2017-2021. Totalt vil det erfaringsmessig da ha kommet om lag 7.000 nye løfter. Alle disse løftene skal inn i Holder de ords løftedatabase.

Jobbeskrivelse

Dette er en manuell jobb. Hvert enkelt løfte i partiprogrammene kopieres over i et excel-ark og gis kategorier etter Stortingets kategorisystem. Noe omskrivningsarbeid må påregnes slik at løftene kan stå på egne ben, uten nødvendig kontekst. Dette importeres så til Holder de ords nettdatabase.

I tillegg innebærer jobben å grovsortere aktuelle løfter til bruk i Holder de ords chat bot. Egne retningslinjer for disse vil bli gitt. Denne delen av jobben vil ikke påvirke den totale arbeidsmengden.

Vilkår

Det inngås kontrakt hvor det avtales lønn per partiprogram. I utgangspunktet ser vi gjerne at den som påtar seg oppdraget kategoriserer alle eller flere enn to partiprogram. Ved for sen levering kan dagbøter påløpe.

  • Søknadsfrist: fortløpende
  • Oppstart: umiddelbart
  • Leveringsfrist: 1. juni 2017

Send en kort søknad som epost til Tiina Ruohonen og Hanna Tranås merket “Valgløfter” i emnefeltet.